Šta je sa parom koji izlazi četiri godine? Izdaje te kao raskid, šta je sa parom koji se zabavlja već četiri godine? Izdajem te kao raskid

272   3 dana
gfc2021 | 7 subscribers
272   3 dana
Please log in or register to post comments