336KNB-252 Mislim da su parovi u dobrim odnosima i ako su manje, jer samo oni koji su manje... Frustrirana supruga koja je frustrirana.